Com ajudem els nostres clients?
Descobreix el nostre enfocament i resultats en diferents casos amb clients
Client Ref.: 96.478
Client i reptes del projecte
Family Office d’una de les branques familiars d’un grup empresarial líder mundial, en la seva activitat d’alimentació i begudes.

Gestionem les vostres assegurances d’actius immobiliaris particulars: habitatges i llars, vehicles, participacions empresarials en negocis de restauració i oficines; i totes les assegurances de previsió familiar: vida, salut i accidents.
La nostra feina i enfocament
Sobre un perímetre de més de 70 pòlisses contractades, amb diferents agents, realitzem els treballs següents: Llars, Comunitats i Edificis: estudi col·lectiu dels habitatges unifamiliars de propietat i assegurament de tots ells en una mateixa Companyia i per la Modalitat de Tot Risc amb RC ampliada i mundial. Al grup de llars en pisos de propietat per a habitatge i lloguer a tercers, assegurament per desig del client en pòlisses individuals Multirisc en una mateixa asseguradora, amb clàusules especials.

Oficines i Comerços de Restauració: assegurament col·lectiu d’oficines i despatxos i negocis de restauració en pòlisses individuals, Multirisc amb la mateixa Asseguradora amb clàusules especials (ampliació límits, descompte i cobertures).

Vehicles: estendre amb diferents companyies, decidint finalment una opció d’assegurament individual cas a cas. Vida, Accidents i Salut: Estudi de premis de fidelitat a empleats amb més anys al grup industrial i en base a això i el seu nivell d’ingressos contractació d’assegurances.

Col·lectiu de Salut per a persones clau del grup familiar.
Resultats
Convenciment del Family Office de les bondats si escau d'un únic corredor, Ferrer&Ojeda, amb una executiva específica per donar servei al grup, a més d'un responsable del compte. On qualsevol empleat de les més de 20 Societats del grup familiar, sabia que ens pot trucar i que som coneixedors de les seves situacions de risc i de les pòlisses, per atendre'ls i donar servei.

Establim control i seguiment on cada anualitat es revisa primes de renovació de totes les pòlisses. Millorem des del primer dia les garanties, cobertures i límits assegurats.

Establim criteris de valoració i assegurament sempre de Valor de Reposició a Nou. Optimitzem els costos: prioritzant en un moment la reducció de costos, pels vehicles es va decidir no constituir flota.

Com et podem ajudar?

Contacta amb nosaltres o troba la nostra oficina més propera a tu.