Non-Profit

Les organitzacions benèfiques, les fundacions i les entitats també necessiten un programa d’assegurances, perquè també s’enfronten a diferents riscs, entre ells, accidents dels seus voluntaris, esdeveniments amb públic i convidats i obres socials on la seva reputació està en joc. Comptar amb una bona cobertura d’assegurances, davant de qualsevol eventualitat, pot evitar causar un perjudici econòmic irreparable per a l’entitat. El seu objectiu ha de centrar-se en la recaptació de fons i en la missió de la seva obra cap a un món millor.
Optimització de costos en assegurances
El pressupost de qualsevol organització benèfica i sense ànim de lucre sempre ha d’estar tan ajustat com sigui possible, per tal de poder dedicar el màxim possible a l’obra a qui serveix. Contribuïm que els costos d’assegurances siguin el més ajustats possibles perquè no repercuteixin en el pes del vostre pressupost i alhora compteu amb les principals cobertures.
Cobertures a voluntaris i esdeveniments
Dissenyem cobertures especials on els voluntaris en qualsevol esdeveniment, sigui de la mida i activitat que sigui, tinguin la consideració de primeres i terceres persones, perquè en cas que passi qualsevol incidència estiguin protegits i amb cobertura.
A més, proveïm assegurances d’accidents col·lectius amb assistència mèdica i capital d’indemnització en cas que tingui lloc algun accident amb danys corporals.
Protegim la responsabilitat dels patronats
A les organitzacions on els seus directius no cobren per la seva tasca, també hi poden arribar reclamacions que posin en perill el seu patrimoni personal. Oferim cobertures de responsabilitat d’administradors, directius i consellers (D&O) per als patronats de fundacions i obres socials, així com entitats benèfiques i sense ànim de lucre.

Experts en Non-Profit

Coneix alguns dels nostres especialistes a Ferrer&Ojeda

Client Manager

Barcelona

Client Manager

Barcelona

Risk Manager

Barcelona