Sector Públic

En un entorn cada vegada amb més demanda de serveis i amb constriccions pressupostàries, la creativitat i les solucions solvents que aportem en el seu enfocament del risc i assegurances són necessàries, per fer més amb menys. Per fer front a aquests desafiaments ajudem institucions, empreses i administracions en els seus programes d’assegurances i gestió de sinistres i reclamacions, i comprenem perfectament la vocació de servei i les infraestructures al servei públic.
+
Clients i administracions públiques són clients nostres
+ M€
En volum de negoci de primes intermediades
+
Sinistres atesos cada any a clients públics
Una pràctica de sector públic dedicada
Fa més de 20 anys que estem especialitzats a donar solucions asseguradores de qualitat a Institucions Públiques de tota mena, des de la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments i Serveis Municipals, Diputacions i entitats municipals o empreses públiques.
Comptem amb un equip d’experts dedicats exclusivament a assessorar Institucions Públiques amb l’objectiu de dissenyar productes específics que s’ajustin a les necessitats de cadascuna d’elles i donar-los servei.
Capacitat tècnica i compliance
Comptem amb més de 700 clients públics que ens confien els seus actius més importants: les seves persones, les seves responsabilitats davant de la ciutadania i el patrimoni públic.
Aportem capacitat tècnica a la confecció de plecs tècnics per a Concursos d’Assegurances amb companyies, conjuntament amb els equips responsables de cada Administració. Som rigorosos amb el compliment de l’oferta licitada i en l’elaboració d’informes i seguiments.
Atenció àgil i de proximitat
La nostra proposta de servei es basa en anticipar-nos a les necessitats de l’Administració i minimitzar-ne al màxim el risc reputacional. Gestionant els seus programes d’assegurances amb un coneixement elevat al detall, en el dia a dia de les operacions i en la gestió dels sinistres. Oferint seguiment dels comptes i pòlisses, connexió tecnològica transparent amb els seus programes, les darreres cobertures incorporades, costos i tramitació de sinistres.
Comptem amb unitats de gestió de client públic i de tècnics en sinistres per a entitats públiques, cosa que ens permet conèixer molt bé el client i estar molt presents a prop de tot el territori amb independència del volum de l’administració en qüestió.

Experts en Sector Públic

Coneix alguns dels nostres especialistes a Ferrer&Ojeda

Barcelona

Directora en Assegurances

Barcelona

Director Siniestros MR y Personales

Barcelona