Sectors d’Activitat

Sectors d’Activitat

El nostre expertise ens defineix

Guiem els nostres clients en la gerència dels seus riscs. Des de la nostra expertise del risc i el coneixement en profunditat del vostre sector d’activitat podem recomanar les solucions asseguradores adequades amb els millors resultats.

Manufactura i Béns Industrials

veure més

Béns de Consum

veure més

Químic i Farmacèutic

veure més

Energia

veure més

Construcció

veure més

Logística i Transport

veure més

Tecnologia i Mitjans de comunicació

veure més

Enginyeria

veure més

Retail

veure més

Turisme i Lleure

veure més

Educació

veure més

Serveis Professionals

veure més

Salut i Assistencial

veure més

Sector Públic

veure més

Non-Profit

veure més

Immobiliari i Patrimonial

veure més

Aprofundim en cada solució

Oferim servei als nostres clients en tots els seus riscs i en totes les solucions d’assegurances.