Sectors d’Activitat

 • Manufactura i Béns Industrials
 • Béns de Consum
 • Químic i Farmacèutic
 • Energia
 • Construcció
 • Logística i Transport
 • Tecnologia i Mitjans de comunicació
 • Enginyeria
 • Retail
 • Turisme i Lleure
 • Educació
 • Serveis Professionals
 • Salut i Assistencial
 • Sector Públic
 • Non-Profit
 • Immobiliari i Patrimonial

Sectors d’Activitat

 • Manufactura i Béns Industrials
 • Béns de Consum
 • Químic i Farmacèutic
 • Energia
 • Construcció
 • Logística i Transport
 • Tecnologia i Mitjans de comunicació
 • Enginyeria
 • Retail
 • Turisme i Lleure
 • Educació
 • Serveis Professionals
 • Salut i Assistencial
 • Sector Públic
 • Non-Profit
 • Immobiliari i Patrimonial

El nostre expertise ens defineix

Guiem els nostres clients en la gerència dels seus riscs. Des de la nostra expertise del risc i el coneixement en profunditat del vostre sector d’activitat podem recomanar les solucions asseguradores adequades amb els millors resultats.

Manufactura y Bienes Industriales

ver más

Bienes de Consumo

ver más

Químico y farmacéutico

ver más

Energía

ver más

Construcción

ver más

Logística y Transporte

ver más

Tecnología, Telecomunicaciones y Media

ver más

Ingeniería

ver más

Retail

ver más

Turismo, Ocio y Hoteles

ver más

Educación, Eventos y Cultura

ver más

Servicios Profesionales

ver más

Salud y Asistencial

ver más

Sector Público

ver más

Non-Profit

ver más

Inmobiliario y Patrimonial

ver más

Aprofundim en cada solució

Oferim servei als nostres clients en tots els seus riscs i en totes les solucions d’assegurances.