Queixes i Reclamacions

De conformitat amb el que estableix l’Ordre ECO 734/2004, d’11 de març (BOE 24 de març de 2004), us informem que si voleu formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció com a mediadors, podeu adreçar-vos al nostre Departament d’Atenció al Client, l’adreça de correu electrònic del qual és elcol-legi@elcol-legi.org. Té un termini de dos mesos per resoldre la reclamació. Tenim a la vostra disposició el reglament de funcionament de l’esmentat departament adaptat a la legalitat vigent. Si no esteu d’acord amb la resposta a la vostra queixa, podeu dirigir-vos a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (Passeig de la Castellana 44, 28046 Madrid).

Com et podem ajudar?