Due Diligence

Aportem solucions a operacions d’M&A i auditories sobre programes d’assegurances.
Una inversió, desinversió o compravenda d’una empresa és una fita clau a nivell corporatiu. Tant per a inversors financers, assessors professionals o entre industrials, analitzar bé els riscs i les cobertures asseguradores necessàries pot suposar una palanca de creació o pèrdua de valor.

Auditem programes
d'assegurances

Assessorem empreses i Private Equity en una anàlisi exhaustiva i auditories de les pòlisses i programes d’assegurances i riscs.

Plantejant millores i recomanacions i optimitzant el valor de les empreses analitzades, conseqüència d’una millor ordenació, priorització i posterior negociació dels seus programes asseguradors.
Resultats d’una Due Diligence
Una Due Diligence sobre un programa assegurador és una feina que podem fer en un temps de 3-4 setmanes amb uns resultats de gran valor percebut per a l’empresa. Des de la definició del perímetre assegurador, les principals cobertures i els costos en benchmark amb el mercat i la recomanació de garanties clau a incorporar.
Serveis a Private Equity
Treballem conjuntament amb inversors financers en els processos d’inversió i anàlisi dels Programes d’Assegurances de les seves participades. Optimitzem les partides de costos totals d’assegurança, millorant en molts casos cobertures i minimitzant els riscs que tenen un impacte significatiu al balanç.
Cobertures especials en M&A
Transferència al mercat assegurador, dels riscs identificats i quantificats en una transacció, mitjançant cobertures de W&I Representacions i Garanties. Cobrint la pèrdua derivada per bretxes a les garanties derivades d’un contracte marc SPA i facilitant així l’esdevenir de l’operació.

Experts en Due Diligence

Coneix alguns dels nostres especialistes a Ferrer&Ojeda

Risk Director

Barcelona

Director Negocio Empresas

Barcelona