¿Com ajudem els nostres clients?
Descobreix el nostre enfocament i resultats en diferents casos amb clients
Client Ref.: 290.308
Client i reptes del projecte

Grup especialista en el desenvolupament, registre, formulació i envasament de productes fitosanitaris, nutricionals, bioestimulants i fertilitzants microgranulats, tant per a les necessitats de la seva xarxa comercial, com per a aquelles empreses del sector que requereixen un elevat nivell d’exigència en el maneig de les seves especialitats .

Compte amb 3 societats a Espanya, en dependència d’una societat matriu italiana. es dediquen a la fabricació i comercialització a la Zona Nord d’Àfrica i al mercat espanyol tant de productes fitosanitaris, com nutrients i antiplagues .

Ja sigui a través de les seves pròpies empreses, pertanyents al Grup, a través de distribuïdors nacionals i estrangers o gràcies a acords de fabricació de maquiles amb altres companyies, els productes formulats a la fàbrica que el Grup té a València, es distribueixen als cinc continents.

Compte així mateix amb diverses societats filials estrangeres al Marroc, Algèria i Egipte, les quals depenen, a nivell de gestió, de les societats espanyoles del grup.

La nostra feina i enfocament

Des del 2021 i després d'haver resultat adjudicataris del concurs de corredors realitzat pel Grup a Espanya, gestionem el paquet complet d'assegurances generals.

El compromís adquirit amb el Grup implica l'anàlisi i l'auditoria de la situació actual del seu programa d'assegurances per a la identificació i la correcció de possibles punts febles. Es canalitzaran i gestionaran també les respectives renovacions per ram als seus respectius venciments, negociant condicions de renovació amb les respectives asseguradores, així com alternatives al mercat assegurador en cada cas.

Així mateix, Ferrer&Ojeda s'encarrega de proporcionar al dia a dia un servei proper i especialitzat a cada Àrea de servei. Posem a disposició una plataforma de retribució flexible perquè puguin dinamitzar, agilitzar i propiciar una gestió millor de la seva política retributiva de cara als seus empleats.

Ens encarreguem de negociar condicions de renovació dels venciments més propers, prioritzant i posant especial interès en els rams principals. Analitzem i recomanem pòlisses no contractades i necessàries per al client. Obtenim importants ajustaments a prima i millores en pòlisses importants com a RC General, aconseguint un important estalvi malgrat l'increment de la facturació base i millora d'algunes garanties importants.

En el seu col·lectiu de Salut, acordant amb l'asseguradora limitar la pujada de prima de cara a l'anualitat 2022 a l'IPS, la qual cosa implica un increment del 2,1% respecte a primes 2021, a més posem a la vostra disposició un equip de 3 persones per a l'atenció i la resolució de consultes i tràmits d'empleats. Pel que fa als Plans de pensions i Plans de Jubilació, es realitza una anàlisi exhaustiva del disseny i estructura de pòlisses actualment vigents, prioritzant en la dinamització de les gestions que més interessen al client a curt termini. Per això, es defineix un equip de treball per donar suport al client a totes les qüestions i necessitats derivades d'aquests rams.

A Tot Risc Danys Materials, s'està fent un profund estudi de mercat paral·lel a la negociació de condicions de renovació amb l'actual asseguradora. Paral·lelament, s'han buscat solucions per complementar el coassegurança a conformar davant de la comunicació per part de l'asseguradora actual que li resulta impossible continuar assumint el risc 100% d.

Resultats
S'ha realitzat una aposta importantíssima en mitjans humans i materials que integren la proposta de serveis realitzada, cosa que ha propiciat que el client aposti pel Grup Ferrer&Ojeda com a broker per al seu programa d'assegurances durant els propers 2 anys.

El nostre objectiu és reforçar els llaços i el servei ofert al Grup, demostrant-li que és un client estratègic i optimitzant el trinomi, servei-eficiència-cost.

Com et podem ajudar?