Política de Privacitat

1. Introducció

Aquesta Política de Privacitat conté informació sobre els tractaments de dades realitzats per les societats del Grup Ferrer&Ojeda a Espanya (en endavant, Ferrer&Ojeda) per a la prestació dels seus serveis de mediació d’assegurances (inclosos serveis de corredoria i distribució) i reassegurances, serveis d’assessorament i altres serveis (en endavant, els Serveis).
Us recomanem que llegiu detingudament aquesta Política de Privacitat i si teniu algun dubte relacionat amb aquesta, podeu posar-vos en contacte amb Ferrer&Ojeda a les direccions indicades a l’apartat “Dades de contacte de Ferrer&Ojeda” d’aquesta Política de Privacitat.

2. ¿Qui és el responsable de la vostra informació?

Aquesta Política de Privacitat es refereix a Ferrer&Ojeda Asociados Correduría de Seguros SL i a les societats del Grupo Ferrer&Ojeda (podeu consultar una relació de les societats que componen el Grupo Ferrer&Ojeda a l’Avís Legal de www.ferrerojeda.com). Qualsevol referència a “nosaltres”, “nos”, “nostre”, o “Ferrer&Ojeda” en aquesta política de privacitat és una referència a les societats del Grup Ferrer&Ojeda.
L’entitat de Ferrer&Ojeda responsable del tractament de les vostres dades als efectes de la normativa de protecció de dades serà l’entitat de Ferrer&Ojeda que originàriament reculli informació vostra o sobre vós. Aquestes entitats poden proporcionar altres polítiques de privacitat pròpies quan la informació personal sigui recollida per primera vegada per aquesta entitat de Ferrer&Ojeda, per exemple, quan vós o l’empresa per a la qual treballeu ens contracta per proporcionar un servei.
Ferrer&Ojeda també presta serveis als seus clients com a encarregat del tractament. Quan aquest sigui el cas, tractarem la vostra informació personal d’acord amb les nostres obligacions legals i els compromisos contractuals amb els nostres clients, que en aquests casos seguiran sent el principal responsable de la seva informació.

3. Quines dades personals tracta Ferrer&Ojeda?

Ferrer&Ojeda tracta exclusivament les dades o informació personal necessàries per al compliment de les seves finalitats legítimes. En virtut de la prestació dels seus serveis, Ferrer&Ojeda procedeix al tractament de les dades personals dels seus clients o clients prospectius, (d’ara endavant, “Interessat” o “Interessats”), amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions legals, contractuals i de satisfer els seus interessos legítims.
Les dades personals que Ferrer&Ojeda podrà tractar dels Interessats (d’ara endavant, “Dades Personals”) són les següents:
Dades d’identificació i contacte, com ara nom i cognoms, edat, gènere, data de naixement, nacionalitat, estat civil, DNI/passaport, correu electrònic, adreça postal, telèfon.
Informació sobre la seva retribució, pensions i règim de prestacions actuals.
Dades bancàries.
Dades de salut
Dades sobre contractes d’assegurança i sinistres relacionats amb aquests.
Informació sobre les queixes i reclamacions relacionades amb les activitats de Ferrer&Ojeda.
Dades de veu per a l’enregistrament de trucades.
Dades de navegació a la web de Ferrer&Ojeda o ús d’aplicacions de Ferrer&Ojeda.

4. Origen de les dades personals

L’origen de les Dades Personals a què accedeix Ferrer&Ojeda podrà ser el mateix Interessat o tercers. En particular, Ferrer&Ojeda recull les Dades Personals de diferents maneres com les que es detallen a continuació:
a. Del mateix interessat, quan una persona sol·licita serveis de Ferrer&Ojeda se li sol·licita la informació necessària per respondre a la seva sol·licitud. Quan un visitant proporciona informació personal, s’utilitza per als fins per als quals es s’ha proporcionat, segons s’indica al punt de recollida o com a resultat evident en el context de la recollida. Per exemple, proporcionant una cotització d’assegurança, creant un perfil en un lloc web o aplicació, presentant una queixa o consulta, assistint a un esdeveniment de Ferrer&Ojeda o postulant-se per a una feina de Ferrer&Ojeda.
L’interessat haurà de proporcionar la informació personal que resulti necessària per complir amb les nostres obligacions en relació amb els serveis que li oferim, incloses les obligacions legals i reglamentàries. Quan no proporcioni la informació necessària que Ferrer&Ojeda li sol·liciti, és possible que no se li puguin prestar els serveis.
Quan l’interessat proporiconi informació personal a Ferrer&Ojeda sobre tercers (per exemple, informació del seu cònjuge, parella civil, fills, dependents o contactes d’emergència), quan correspongui, ha de proporcionar a aquestes persones de forma prèvia la informació oportuna sobre el tractament de les seves dades per part de Ferrer&Ojeda.
En cas que es produeixi qualsevol canvi en la seva informació eprsonal, en particular, canvis relacionats amb les seves dades de contacte, dades de compte bancari, detalls de pòlissa d’assegurança o qualsevol altra informació que pugui afectar la gestió i administració de la seva pòlissa d’assegurança i/o els serveis prestats per Ferrer&Ojeda, haurà de notificar-ho per a la correcta prestació dels serveis.
b. Enregistrament de trucades: les trucades telefòniques que mantingui amb Ferrer&Ojeda es poden registrar amb finalitats de control de qualitat i formació dels empleats de servei al client de Ferrer&Ojeda. A més, es registraran determinades converses telefòniques amb la finalitat de verificació i registre de sol·licituds, transaccions i altres acords amb el client. En els casos en què es faci l’enregistrament de la trucada, s’ha d’informar prèviament sobre el particular.
Les converses gravades i qualsevol informació personal sobre l’enregistrament s’han d’emmagatzemar de manera que no siguin accessibles per persones no autoritzades. Ferrer&Ojeda ha adoptat mesures tècniques i organitzatives per evitar la manipulació dels enregistraments i garantir la seguretat de la informació.
c. Ferrer&Ojeda també pot recopilar informació personal sobre l’interessat d’altres tercers, com el seu ocupador, asseguradores, prenedors d’assegurances, reasseguradors, professionals mèdics, organismes públics, reclamants i altres proveïdors de serveis d’assessorament professional. Aquesta informació es pot obtenir abans i/o durant la prestació dels serveis.
Ferrer&Ojeda pot proporcionar més informació sobre el tractament de dades realitzat per a cadascun dels seus serveis, juntament amb la finalitat i la base legal específica per recopilar la informació, en avisos de privadesa específics per als serveis de què es tracti.
d. Xarxes socials: l’interessat pot interactuar amb Ferrer&Ojeda a través de serveis de xarxes socials o mitjançant funcions com complements o aplicacions als llocs web de Ferrer&Ojeda que s’integren amb xarxes socials. En aquests casos, en funció de la xarxa social i de la configuració del perfil d’usuari, Ferrer&Ojeda pot tenir accés a certa informació del seu compte en xarxes socials (per exemple, nom, adreça de correu electrònic, foto, gènere, aniversari, les publicacions o els m’agrades que fa).
Si publica informació quan interactua amb llocs web a través de xarxes socials, complements o altres aplicacions, segons la seva configuració de privadesa, aquesta informació es pot fer pública a Internet. Pot controlar la informació que comparteix a través de la configuració de privadesa disponible en alguns llocs de xarxes socials.
e. Dispositius mòbils: Si accedeix als nostres llocs web al seu telèfon mòbil o dispositiu mòbil, Ferrer&Ojeda podria recopilar el seu identificador de dispositiu únic i l’adreça IP del dispositiu mòbil, així com informació sobre el sistema operatiu del dispositiu, l’operador de telefonia mòbil i la informació de la ubicació.

5. Finalitats del tractament

Ferrer&Ojeda tracta les Dades Personals d’acord amb les finalitats que es descriuen a continuació:
a. Complir les obligacions contractuals en relació amb les pòlisses d’assegurança intermediades per Ferrer&Ojeda segons les quals l’interessat podrà ser beneficiari, assegurat i/o prenedor segons les circumstàncies, així com per complir qualsevol altra finalitat relacionada amb la prestació de serveis de mediació o qualsevol altre servei que pogués prestar-se per part de Ferrer&Ojeda;
b. Realitzar anàlisis, estudis, avaluació, comercialització, promoció, informació i realització d’ofertes sobre productes i serveis comercialitzats per Ferrer&Ojeda, específicament productes o serveis d’assegurances, de mediació d’assegurances i consultoria;
c. En relació amb les dades de navegació que s’obtenen a través del web de Ferrer&Ojeda, mitjançant galetes o similars, Ferrer&Ojeda procedeix al tractament per millorar l’experiència dels usuaris del seu lloc web; per exemple, s’analitzen els darrers criteris de cerca dels usuaris per presentar-los les ofertes de serveis de mediació que creiem que puguin ser del seu interès. Per obtenir-ne més informació, podeu consultar la nostra Política de galetes completa a http://www.ferrerojeda.com/ a sota de la secció al peu de pàgina.
d. Enviament de comunicacions comercials, en relació amb els productes i serveis comercialitzats per Ferrer&Ojeda (especialment en matèria d’assegurances, mediació i consultoria) no només per correu postal, telèfon o fax, sinó també per SMS, aplicacions de missatgeria instantània, xarxes socials, correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic o telemàtic disponible a cada moment, en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i la resta de normativa aplicable;
Ferrer&Ojeda us recorda que, en tot moment, l’interessat té dret a no rebre informació i publicitat, molt particularment per mitjans electrònics i/o telemàtics, o per correu postal. Per tant, si el Client volgués donar-se de baixa i deixar de rebre comunicacions comercials i publicitat per mitjans electrònics, telemàtics o per qualsevol altre mitjà disponible, podrà indicar-ho enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@ferrerojeda.com indicant les dades identificatives i manifestant la seva oposició a rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics.
e. Complir les obligacions legals i regulatòries exigibles a Ferrer&Ojeda.
f. Realitzar els tractaments que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i la satisfacció d’altres interessos legítims de Ferrer&Ojeda, però garantint que els drets i les llibertats dels Interessats no es vegin afectats.
g. Recopilar informació dels clients i de les pòlisses d’assegurança, incloent-hi, per exemple, noms, trams d’assegurança, dates d’efecte, així com informació sobre les companyies asseguradores que proporcionen cobertura als clients o que proporcionen cotitzacions per als clients de Ferrer&Ojeda. Aquesta informació s’allotja en una o més bases de dades de Ferrer&Ojeda i el seu grup d’empreses. En aquest supòsit i en relació amb la informació esmentada, Ferrer&Ojeda podrà fer servir o revelar aquesta informació a les empreses pertanyents al Grup Ferrer&Ojeda.

6. Base legal del tractament.

Tot tractament de les dades personals per part de Ferrer&Ojeda està justificat per una base legal. En la majoria dels casos, el tractament es justificarà sobre una de les bases legals següents:
a. Execució del contracte celebrat amb l’interessat o aplicació de mesures precontractuals: quan Ferrer&Ojeda ofereix els seus serveis o celebra un contracte amb l’interessat per proporcionar els serveis, recopila i utilitza les dades personals necessàries per dur a terme la prestació dels serveis, processar l’acceptació de l’oferta i complir amb les obligacions assumides al contracte amb vós.
En aquest sentit, el tractament d’algunes categories de dades personals, com la informació relacionada amb la vostra salut, pot resultar necessària per a la contractació i gestió de determinats contractes d’assegurança, amb la finalitat d’assessorar, organitzar, subscriure o administrar les assegurances, avaluar i administrar reclamacions o exercir els nostres drets o obligacions en relació amb els serveis.
b. Compliment d’obligacions legals i reglamentàries: la recollida i ús de determinada informació personal és necessària per donar compliment a obligacions legals i reglamentàries, com poden ser obligacions comptables o fiscals. En particular, les societats de corredoria del Grupo Ferrer&Ojeda estan inscrites al Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions com es pot comprovar a la web d’aquest organisme: http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx i han de prestar aquests serveis d’acord amb la normativa pertinent.
c. Satisfacció d’interessos legítims de Ferrer&Ojeda: la recopilació i ús d’algunes categories de dades personals són necessàries perquè Ferrer&Ojeda pugui perseguir interessos comercials legítims, p. ex., per a la prevenció del frau, per a determinades operacions del seu negoci, per oferir productes i serveis que poden ser d’interès per al client o usuari, o per realitzar estudis de mercat per a la millora dels seus productes i serveis en general. Quan Ferrer&Ojeda depengui d’aquesta base legal per al tractament de la vostra informació personal, prendrà les mesures adequades per garantir que el tractament no infringeixi els drets i les llibertats que confereix a la persona interessada la normativa sobre protecció de dades aplicables.
d. Consentiment de l’interessat: Quan sigui necessari, Ferrer&Ojeda sol·licitarà el consentiment de l’interessat per recollir i utilitzar informació personal. Aquest consentiment pot ser necessari per a diferents finalitats per tal d’avaluar els riscs relacionats amb una pòlissa d’assegurança. Ferrer&Ojeda pot compartir aquesta informació amb altres participants del mercat d’assegurances i tercers quan sigui necessari per oferir, administrar i gestionar els serveis que us ofereix, com asseguradores i prenedors d’assegurances, reasseguradors, corredors i agències de recerca.
Quan Ferrer&Ojeda sol·liciti el consentiment per recollir i utilitzar la informació, no està obligat a prestar el consentiment i, en tot cas, pot optar per retirar el consentiment posteriorment en qualsevol moment. Tot i això, si us negueu a proporcionar la informació que Ferrer&Ojeda pugui requerir per proporcionar els serveis, és possible que no sigui possible prestar-vos els serveis.
Quan accepteu rebre serveis de Ferrer&Ojeda, pot ser que la vostra informació pugui o hagi de ser comunicada a la companyia asseguradora amb la qual es contracti la vostra pòlissa d’assegurança. Heu de consultar el corresponent avís de privadesa de l’asseguradora per obtenir més informació sobre les vostres pràctiques en protecció de dades.

7. Destinataris de dades personals

Per tal de complir les finalitats establertes anteriorment, Ferrer&Ojeda pot compartir la informació personal dels Interessats amb tercers. En particular, Ferrer&Ojeda és una organització global amb processos de negoci, estructures d’administració i sistemes tècnics transnacionals, per la qual cosa és possible que, segons les finalitats identificades, Ferrer&Ojeda comparteixi Dades Personals amb tercers localitzats a països fora de l’Espai Econòmic Europeu que poden no oferir un nivell de protecció equivalent en matèria de privadesa, com és el cas dels Estats Units. D’aquesta manera, Ferrer&Ojeda podrà compartir les vostres dades personals amb:
a. Empreses del grup Ferrer&Ojeda (en el sentit de l’article 42 del Codi de comerç), per a les finalitats exposades anteriorment.
b. Companyies asseguradores amb les quals l’interessat decideixi contractar les pòlisses d’assegurança intervingudes per Ferrer&Ojeda, així com a gabinets i centres mèdics, pèrits i reasseguradors a fi de valorar i delimitar el risc assegurat, així com per iniciar i mantenir la relació contractual d’assegurament i tramitar els sinistres emparats per les pòlisses d’assegurança.
c. Col·laboradors externs i proveïdors de serveis contractats per Ferrer&Ojeda per exercir funcions relacionades amb el seu negoci. En aquesta categoria s’hi poden incloure bancs, asseguradores, altres mediadors d’assegurances, proveïdors que presten serveis a Ferrer&Ojeda incloent-hi serveis de manteniment informàtic, correu electrònic, allotjament web, allotjament de maquinari;
d. Les autoritats judicials i altres organismes públics i reguladors competents per complir les lleis aplicables i les obligacions reglamentàries de monitorització i notificació, per respondre a sol·licituds d’organismes o administració públics i per cooperar amb el compliment de la llei o per altres motius legals;
e. Assessors legals o tècnics, quan sigui necessari per exercitar o defensar reclamacions legals, d’assegurances o altres de naturalesa similar;

8. Transferències internacionals

Ferrer&Ojeda és una organització que opera a nivell mundial i global i pot transferir determinada informació personal sobre vós a altres països perquè sigui tractada amb les finalitats descrites en aquesta Política. En particular, Ferrer&Ojeda pot fer aquestes transferències per oferir, administrar i gestionar els serveis que se us presten i millorar l’eficiència de les operacions comercials. Ferrer&Ojeda ha de prendre les mesures oportunes per garantir que aquestes transferències compleixin totes les lleis i regulacions de protecció de dades aplicables i proporcionin la protecció adequada per als drets i les llibertats conferits a les persones en virtut d’aquestes lleis.
En el cas de transferir dades personals a països fora de l’Espai Econòmic Europeu per al compliment de les finalitats legítimes descrites en aquesta Política de Privadesa, poden realitzar-se tant a països que la Comissió Europea (la “CE”) i les autoritats nacionals de protecció de dades consideren que ofereixen garanties de protecció de dades adequades, així com alguns països que no estan subjectes a una decisió d’adequació. Quan Ferrer&Ojeda transfereixi dades personals a països que no estan subjectes a una decisió d’adequació, com ara els Estats Units, implementarà les salvaguardes adequades. Quan les transferències es realitzin dins del grup Ferrer&Ojeda, aquestes estan cobertes per acords basats en les clàusules contractuals tipus de la CE. Si les transferències es fan fora de Ferrer&Ojeda o a tercers que ajuden a proporcionar els nostres productes i serveis, obtenim compromisos contractuals per protegir la seva informació personal, bé a través d’esquemes de certificació o les clàusules contractuals tipus de la CE;
Si voleu obtenir més informació sobre si la vostra informació es comunicarà a destinataris a l’estranger podeu posar-vos en contacte amb Ferrer&Ojeda com s’indica més endavant a l’apartat “Dades de contacte de Ferrer&Ojeda”.

9. Període de conservació de dades personals

Ferrer&Ojeda no conserva cap dada personal sobre els Interessats durant més temps del necessari per complir les finalitats per a les quals es processen aquestes dades personals, complir les seves obligacions legals i reglamentàries, i respondre a possibles reclamacions o accions legals.

10. Seguretat de les dades personals

Ferrer&Ojeda està molt compromesa amb la seguretat, privadesa i integritat de les Dades Personals que tracta dels seus Interessats. Per aquest motiu, Ferrer&Ojeda implementa i aplica els estàndards de seguretat més grans per assegurar-se que dins de Ferrer&Ojeda les Dades Personals es tracten d’una forma plenament segura. En particular, Ferrer&Ojeda utilitza les mesures organitzatives, tècniques i administratives que, atenent a l’estat de la tècnica i naturalesa de les dades personals que corresponguin, garanteixin una plena protecció de les dades personals dels seus interessats. Entre elles també s’inclouen les mesures per tractar qualsevol sospita de bretxa de seguretat de les dades personals. Per obtenir més informació sobre les mesures de seguretat que Ferrer&Ojeda té implantades, podeu visitar la nostra Política de Seguretat a https://www.ferrerojeda.com.

11. Drets dels interessats

D’acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades, l’interessat té els drets següents:
a. Dret d’accés: qualsevol interessat pot sol·licitar a Ferrer&Ojeda que confirmi si està tractant les seves dades personals; que li faciliti una còpia d’aquestes dades personals i que li proporcioni qualsevol altra informació sobre les vostres dades personals (quines dades té, per a què les utilitza, a qui les comunica, si les transfereix o no a tercers i la seva localització, de quina manera les protegeix, durant quant de temps les conserva, quins drets té com a Interessat en relació amb aquestes, com pot presentar una reclamació, d’on s’han obtingut les seves dades), sempre que aquesta informació no s’hagi facilitat ja en aquesta Política de Privadesa
b. Dret de Rectificació: els Interessats poden sol·licitar que Ferrer&Ojeda corregeixi i actualitzi les seves Dades Personals inexactes, o que completi les dades personals que siguin incompletes
c. Dret de supressió de dades personals: els Interessats poden requerir que Ferrer&Ojeda elimini les seves dades personals quan: (i) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recaptades, (ii) l’Interessat retiri el seu consentiment (si el tractament de dades es basa en el consentiment), (iii) l’Interessat exerceixi el seu dret d’oposició (tal com es defineix a continuació), (iv) les dades personals hagin estat tractades il·lícitament i (v) Ferrer&Ojeda hagi de complir amb una obligació legal.
d. Dret d’oposició: els Interessats poden oposar-se a qualsevol tractament de les seves dades personals que tingui com a base legal els “interessos legítims” de Ferrer&Ojeda, si consideren que hi ha circumstàncies concretes que poguessin afectar de forma no raonable els seus drets i llibertats fonamentals.
És important tenir coneixement que en aquells casos on els interessats exerceixin el seu dret d’oposició respecte a les Dades Personals que siguin necessàries per satisfer els interessos legítims de Ferrer&Ojeda (així com per complir les seves obligacions legals i contractuals) Ferrer&Ojeda podrà veure’s incapaç de prestar els seus serveis a aquests interessats;
En tot cas, Ferrer&Ojeda podrà continuar el tractament si acredita motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
e. Dret d’oposició a l’enviament de comunicacions comercials: els interessats tenen dret a oposar-se a l’ús de les seves dades personals per a la realització de comunicacions comercials;
f. Dret a la limitació del tractament: Qualsevol Interessat pot sol·licitar que Ferrer&Ojeda limiti el tractament que realitza de les seves dades personals (és a dir, que les conservi però no les utilitzi) quan es compleixi alguna de les condicions següents: (i) se n’impugni l’exactitud, per permetre que Ferrer&Ojeda en verifiqui l’exactitud; (ii) el tractament és il·lícit, però l’interessat no desitja que les dades personals s’eliminin; (iii) les dades ja no són necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir, però són necessàries per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; (iv) l’interessat ha exercit el dret d’oposició, mentre que Ferrer&Ojeda verifica si els motius legítims prevalen sobre els de l’interessat.
Ferrer&Ojeda pot seguir utilitzant les seves dades personals després d’una sol·licitud de limitació (i) si en té el consentiment; (ii) per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions legals; o per (iii) protegir els drets duna altra persona física o jurídica;
g. Dret a la portabilitat de les dades: en determinades circumstàncies, els Interessats tenen dret a rebre de Ferrer&Ojeda les seves dades personals que s’estiguin tractant en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. També tenen dret a sol·licitar que Ferrer&Ojeda transfereixi les seves dades personals a una altra entitat;
h. Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar, llevat que la decisió (i) sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable del tractament; (ii) estigui autoritzada pel Dret aplicable i que estableixi així mateix mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l’interessat, o (iii) es basi en el consentiment explícit de l’interessat.
i. Dret a retirar el consentiment. Qualsevol Interessat pot retirar el seu consentiment en relació amb qualsevol tractament de les seves dades personals basat en un consentiment atorgat prèviament. Es pot retirar el consentiment posant-se en contacte amb Ferrer&Ojeda utilitzant les dades que es faciliten en l’apartat “Dades de contacte de Ferrer&Ojeda” d’aquest document.
j. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control: els Interessats tenen dret a presentar una queixa davant l’Autoritat de Control, les dades dels quals s’aporten a l’apartat d’aquesta Política: “Dades de l’autoritat de Control”.
Amb caràcter previ a la presentació d’una queixa o reclamació davant l’autoritat de protecció de dades, podeu adreçar-vos al Delegat de Protecció de Dades designat per Ferrer&Ojeda, mitjançant correu electrònic a l’adreça dpo@ferrerojeda.com, o per correu postal a l’adreça que es proporciona a l’apartat “Dades de contacte de Ferrer&Ojeda”.
Podrà exercitar els drets reconeguts en matèria de protecció de dades dirigint una comunicació per escrit a les adreces indicades a l’apartat “Dades de contacte de Ferrer&Ojeda”

12. Canvis de la present política de privacitat

Qualsevol canvi que Ferrer&Ojeda realitzi en el futur en la present política de privacitat es publicarà al seu lloc web. Per favor, consulteu amb freqüència per veure les actualitzacions o canvis en la nostra política de privacitat.

13. Dades de contacte de Ferrer&Ojeda

Si teniu algun dubte sobre les pràctiques descrites en aquesta Política de Privadesa o voleu exercitar els drets reconeguts en matèria de protecció de dades, podeu posar-vos en contacte amb Ferrer&Ojeda per correu postal o electrònic en les següents adreces:
De totes maneres, abans que Ferrer&Ojeda pugui oferir-vos informació o facilitar-vos l’exercici dels vostres drets, pot ser que hàgiu de realitzar diferents tasques a efectes de verificar la vostra identitat o altres detalls necessaris per poder respondre adequadament a la vostra sol·licitud. Ens posarem en contacte amb vós en un període de 30 dies a partir de la data de la sol·licitud.
Si voleu presentar una queixa o reclamació o fer qualsevol altra consulta al Delegat de Protecció de Dades designat per Ferrer&Ojeda, ho podeu fer a través de les adreces següents:
Carrer de Tamarit 155, 08015 Barcelona
dpo@ferrerojeda.com

14. Dades de contacte de l'autoritat de control

Si voleu posar-vos en contacte amb l’Autoritat de control nacional en relació amb alguna de les pràctiques descrites en aquesta Política de Privacitat, podeu contactar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte de la qual són les següents:
Agència Espanyola de Protecció de Dades:
Direcció postal: Calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid
Telèfon: (+34) 901 100 099 / 912 663 517

Com et podem ajudar?