Llei Mediació

Informació general sobre la corredoria d'assegurances

Per tal de donar compliment al que disposen els articles 172 i 173 del Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals («BOE» núm. 31, de 5 de febrer de 2020), volem informar de la següent informació legal:

Dades d'identificació de la corredoria

Denominació: Ferrer&Ojeda Associats, Correduría de Seguros SL
Domicili: Tamarit, 155-159 08015 Barcelona
Dades d’inscripció al Registre Mercantil: 43.198 60 B-33.994
Clau d’inscripció al Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions: J-812

Participacions de la Corredoria en entitats asseguradores i viceversa

La corredoria no té una participació directa o indirecta del 10% o superior dels drets de vot o del capital duna entitat asseguradora determinada.
La corredoria no està participada directament o indirectament amb el 10% o superior en els drets de vot o del capital per una entitat asseguradora determinada o matriu de la dita asseguradora.

Retribució dels serveis de la mediació

La remuneració de la corredoria per lactivitat de mediació consistirà en la percepció duna comissió, que estarà inclosa a la prima dassegurança i que serà abonada a la corredoria per la companyia asseguradora.

Com et podem ajudar?

Contacta amb nosaltres o troba la nostra oficina més propera a tu.