¿Com ajudem els nostres clients?
Descobreix el nostre enfocament i resultats en diferents casos amb clients
Client Ref.: 52.833
Cliente y retos del proyecto
Per a una Fundació Soci sanitària amb més de 400 professionals, especialitzada en serveis assistencials socials i sanitaris adreçats a persones que pateixen situacions de vulnerabilitat i dependència, majoritàriament de la 3a edat, en situacions de convalescència, llarga estada, cures pal·liatives, residències i hospital de dia.

Actualment compta amb un hospital, tres centres residencials i assistencials i un servei datenció domiciliària.
Nuestro trabajo y enfoque
Des de fa més de 15 anys gestionem les assegurances d’aquesta fundació sociosanitària a les principals assegurances que la seva activitat requereix, protegint tant el seu patrimoni, les persones que hi treballen i les seves responsabilitats.

Disseny i implementació d´un programa d´assegurances amb una pòlissa de danys única, protegint els diferents centres sota el mateix paraigua assegurador, pòlisses de RC i RC Sanitària específiques i de Protecció i Defensa Jurídica.

Addicionalment implementem un col·lectiu d’Accidents per als treballadors voluntaris dels centres i una pòlissa de RC també per a aquests assistents i treballadors voluntaris.
Resultados
Subscrivim i gestionem el seu programa de 8 pòlisses, donant servei a la gestió de les seves principals reclamacions i sinistres. Entre els principals resultats del nostre assessorament amb el client destaquen l’optimització del programa d’assegurances millorant tant costos i garanties.

La gestió amb èxit de diferents sinistres, un total de 49 fins a la data entre els quals destaquen tant sinistres d’ús com: trencaments de vidres en marquesines de la cafeteria del centre principal, danys a les instal·lacions d’un altre centre per intent de robatori i d’altres danys elèctrics com a conseqüència de fenòmens atmosfèrics, tots ells indemnitzats favorablement a favor del nostre client.

Com a sinistres dimpacte la mort dun matrimoni al centre, i la seva gestió de la posterior reclamació.

Com et podem ajudar?