¿Com ajudem els nostres clients?
Descobreix el nostre enfocament i resultats en diferents casos amb clients
Client Ref.: 205.628
Client i reptes del projecte

Per a dues grans cadenes de comerços que es fusionen, el nou grup compta amb 300 establiments repartits entre Espanya i Portugal. A nivell d’assegurances, cada grup reuneix un programa diferent heretat de l’etapa anterior, amb un gran volum de pòlisses i venciments diferents.

El repte principal és controlar que un nombre tan elevat d’establiments estiguin ben assegurats i que el procés d’unificació i canvis dins del grup no repercuteixi en la qualitat del seu assegurament. A més, la creació d’un grup més gran ens donava la possibilitat d’aprofitar noves economies d’escala. Oportunitat que no volíem deixar escapar.

La nostra feina i enfocament
Després de diverses reunions amb els directors de la cadena vam acordar unificar els criteris de gerència de riscos de tot el grup. Vam establir unes garanties uniformes i vam analitzar la pèrdua màxima que podíem percebre durant una anualitat. Tractem amb uns capitals elevats amb gran dispersió de risc, que a més tenen component internacional. Estudiem igualment les diferències en l’històric de sinistralitat dels dos grups, observant per què la freqüència de sinistres en un és menor, i quines mesures de seguretat hem d’adoptar per minimitzar les pèrdues futures.

La nostra negociació amb les asseguradores s’encamina a trobar un partner amb solvència i prou capacitat per gestionar una gran cadena de comerços, que pugui atendre àgilment una freqüència elevada de sinistres, i que pugui donar un bon servei a Portugal.
Resultats
El nou programa d’assegurances es va convertir en una eina que reforçava el grup. Es van economitzar costos i es van augmentar cobertures. Igualment es va permetre una governança més fàcil i un millor control dels riscos en unificar els esquemes d’assegurament anteriors en un de nou més robust i senzill.

Com et podem ajudar?