Com ajudem els nostres clients?
Descobreix el nostre enfocament i resultats en diferents casos amb clients
Client Ref.: 112.802
Client i reptes del projecte
Family Office d´una de les 3 branques familiars d´un grup de gran distribució líder a nivell nacional. En el moment de la venda del negoci industrial, ens van sol·licitar gestionar les assegurances d’actius immobiliaris participacions empresarials previsió familiar.
La nostra feina i enfocament

Sobre un perímetre de més de 152 riscos assegurats en 114 pòlisses: immobles, naus industrials, locals comercials, pisos, places de pàrquing i solars, realitzem els treballs següents:
Contractem una única pòlissa per Societat, on estaven englobats tots els riscos a assegurar, passaríem de tenir 114 pòlisses a només 4 pòlisses, una per societat.

En lloc de tenir la cobertura de Responsabilitat Civil amb límits des de 150k€ a 600k€ a cadascuna de les pòlisses individuals, unifiquem en una única pòlissa de RC amb un límit d’indemnització de 10M€, incorporant majors garanties.

Revisem franquícies i augment de límits assegurats, assegurant el valor de Reposició a Nou sense limitar, revisant les sumes assegurades ajudant en la valoració dels actius. Analitzem i millorem totes les assegurances particulars dels membres de la família, una per una, trobant per a ells, fora del perímetre del Family Office, solucions a la seva mida.

Resultats
Concentrem en un únic corredor, Ferrer&Ojeda i una única asseguradora tot el programa, negociant significatives economies d'escala.

Optimització de costos globals de totes les seves assegurances, reduint el cost en un 46%. Vam passar de 5 companyies asseguradores a 1, cosa que ens permetia un major focus i interès en el negoci del client de manera integral.

Simplifiquem l'administració del programa amb venciments únics per a totes les pòlisses i unifiquem pòlisses de 114 a 4 pòlisses principals i unifiquem companyies asseguradores de cinc a una. Contractació d'assegurances a nivell particular fora del perímetre del Family Office, per a cada membre de la família: assegurances de la llar, actuacions, accidents, vida, salut, decessos i plans de pensions i/o jubilació.

Contractació de noves assegurances necessàries a la seva activitat immobiliària i patrimonial: Pèrdua de lloguers, Pòlissa específica de defensa jurídica i reclamació de danys, i Impagament de lloguers. Vam proposar i unificar venciments a 1/6 per a totes les pòlisses, a la majoria de rams.

Com et podem ajudar?

Contacta amb nosaltres o troba la nostra oficina més propera a tu.