Assistència en viatge
El nostre equip treballa perquè quan estiguis de viatge et preocupis només de gaudir. Nosaltres ens encarreguem que tots els teus contratemps quedin coberts i se solucionin en el mínim temps possible.
Les pòlisses d’assistència en viatge possibiliten cobrir els riscs propis d’un viatge mitjançant la prestació dels serveis d’assistència que ofereix l’entitat asseguradora en qualsevol lloc del món o, posteriorment, el reemborsament dels serveis no gaudits.
Els riscs propis en fer un viatge comprenen una sèrie d’imprevistos que moltes vegades no tenim en compte.
Aquestes despeses poden produir-se per problemes jurídics o legals al país de destinació, per requerir assistència mèdica in situ, per problemes de salut dels familiars al país d’origen, per pèrdua de documents o per cancel·lació per diferents causes, entre d’altres.
A més, a Ferrer&Ojeda, i en relacionat amb les despeses de cancel·lació de viatges, recomanem la contractació de garanties complementàries que cobreixin també les contingències directes de la COVID, així com la cobertura per contacte directe amb contagiat o l’obligació de fer quarantena prèvia a l’inici del viatge.