Art, Col·leccions i Objectes de valor
El nostre equip d’especialistes avalua cas per cas, creant projectes a mida segons les necessitats de les peces que cal assegurar. La nostra solvència al sector assegurador, ens permet poder negociar amb les asseguradores cobertures a mida, protegint així no només els nostres clients sinó també els seus béns més preuats.
Oferim cobertures per a:
Finalment, proposem assegurances que cobreixen el transport i emmagatzematge en mudances, cobrint el valor convingut de les col·leccions dels nostres clients.