Accidents
A Ferrer&Ojeda volem minimitzar l’impacte d’un accident i per això proposem la contractació d’assegurances que garanteixin una indemnització per les conseqüències que es poguessin patir.
Comptem amb un equip de professionals especialitzats en assegurances de vida que treballen dia a dia per garantir la tranquil·litat dels teus amb les millors solucions del mercat, amb companyies especialistes, assessorant-te en les assegurances de vida i previsió familiar.
Per accident s’entén tota causa externa, violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’assegurat que afecti la integritat física i corporal.
Aquesta modalitat d’assegurança ofereix una gamma d’opcions i garanties que destaquem a continuació: