Responsabilitat Civil de Biòlegs

A Ferrer&Ojeda som especialistes en el col·lectiu de biòlegs. Oferim als col·legiats de Catalunya l’accés a condicions especials de cobertures i preus en la contractació de les seves assegurances d’empresa i/o particulars.

Risc assegurat

Responsabilitat Civil derivada de l’exercici de la professió de biòleg segons el tipus d’activitat:

> Documentació, comercial, marketing, formació i docència

> Sanitat, farmàcia, agroalimentació, veterinària

> Medi ambient i resta d’indústries

> Altres activitats

Opcions de contractació

Límit màxim d’indemnització per sinistre i any:

> Opció 1: 600.000€

> Opció 2: 1.200.000€

Garanties contractades

Complim amb els requisits exigits per les administracions

Sol·licita una cotització

L’emissió de les pòlisses s’efectuarà de manera individualitzada per a cada col·legiat segons sigui persona física o jurídica.

Cobertures addicionals

Altres solucions que oferim per al col·lectiu de biòlegs en totes les seves necessitats asseguradores.

> Responsabilitat Civil de directius i administradors
> Assistència sanitària (pòlisses col·lectives de salut)
> Flotes de vehicles
> Meraderies en frigorífics o similars
> Responsabilitat Civil per equips amb radiació nuclear (rajos X, etc.)

> Danys materials (oficines, locals, laboratoris, etc.)
> Danys conseqüencials (pèrdua de beneficis)
> Responsabilitat Civil
> Ordinadors i equips electrònics
> Transports
> Col·lectius sobre persones
> Subsidi per malaltia o accident

> Llar
> Vida
> Accidents
> Jubilació
> Automòbils
> Assistència en viatge
> Salut
> Defensa jurídica

Com et podem ajudar?

Contacta amb nosaltres o troba la nostra oficina més propera a tu.