assegurança de Pèrdua de Beneficis

Així com l’assegurança de Danys Materials mira a l’Actiu-Balanç de l’empresa cobrint la reposició/reconstrucció de l’immobilitzat danyat (ex. per incendi, riscs naturalesa…), l’assegurança de pèrdua de beneficis mira al seu Compte de Resultats.
0
Risc Empresarial
0
Atacs a Pimes
0
Cost mitjà / Ciberatac
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit cuo dolore upon duemit lorenfol Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit cuo dolore upon duemit lorenfol Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit cuo dolore upon duemit lorenfol Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit cuo dolore upon duemit lorenfol Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit cuo dolore upon duemit lorenfol
Entendre’n el significat

Expliquem com interpretar la cobertura de Pèrdua de Beneficis que indemnitza el Benefici Brut associat a la pèrdua d’ingressos o a l’increment de costos d’explotació durant el període d’indemnització contractat i fins a la Suma Assegurada.
Definició de Suma Assegurada i Període d´Indemnització
És de vital importància calcular el Benefici Brut Assegurat a les variants de Facturació menys Costos variables o bé Despeses Fixes més Benefici net abans d’impostos considerant la clàusula de marge; de la mateixa manera, us assessorem sobre el període d’indemnització a contractar
Disseny de cobertures
A més de les cobertures convencionals de pèrdua de beneficis a conseqüència d’incendi, riscs de naturalesa, etc., que pateixin les instal·lacions de l’assegurat, oferim estudiar extensions de pèrdua de beneficis per sinistres en locals de proveïdors o clients crítics, impediment d’accés i manca de subministraments energètics, entre d’altres.

Casos amb clients

Coneix com treballem en assegurances de Pèrdua de Beneficis

Empresa que formula, fabrica i comercialitza productes químics i pintures en aerosol. De les seves instal·lacions va sortir, el 1981, la primera pintura en esprai fabricada a Espanya.

Grup empresarial del sector tèxtil amb diverses fàbriques amb processos industrials diversos, teixidura, tints, estampació i acabats per a sectors de moda i industrials...

Empresa dedicada a la impressió de llibres, fulletons i catàlegs amb tècniques de gravat al buit i rotatives òfset. Exfilial d'uns dels grups d'impressió mundials més grans...

Experts en Pèrdua de Beneficis

Kiko Bosch

Client Manager
Territorial Catalunya

Barcelona

Marta Sans

Client Manager


Barcelona

Montse Colominas

Risk Director
Salut & Línies Personals

Barcelona