Garanties i capitals fixats de l’Assegurança de Voluntaris RC
La pòlissa garanteix la responsabilitat civil atribuïble a les persones voluntàries al servei de l’entitat, com a conseqüència de danys corporals i materials causats a tercers per ells mateixos o per les persones de les quals hagin de respondre.

Aquesta assegurança respon a la responsabilitat civil en cas de danys corporals dels quals puguin ser víctimes els propis participants en la utilització dels locals, les instal·lacions, i durant les activitats organitzades o controlades per l’organització/entitat.

Queda coberta la prestació de fiances civils, així com la defensa i prestació de fiances per cobrir la responsabilitat criminal. L’àmbit de la cobertura és tot el món, excepte els EEUU i el Canadà.
Quantia cobertura (màximes)
Límit per sinistre
3.000.000€
Límit per víctima
300.000€
Reclamació per subministrament d’aliments
Inclòs
Franquícia
Sense franquícia
La pòlissa té les exclusions habituals. Les més importants són els danys ocasionats en estat etílic, per vehicles a motor o per obligacions contractuals, i els danys produïts en el medi ambient.

Garanties cobertes per l’Assegurança d’accidents de Voluntaris

La cobertura d’accidents empara a les persones voluntàries que donen suport a la resta de l’equip professional en el desenvolupament de les activitats que es duguin a terme al centre. Els voluntaris han d’ estar registrats prèviament per l’entitat per tal d’estar cobert en cas de patir un dany físic a causa d’un d’accident produït durant la realització de les activitats organitzades per l’entitat, incloent el risc in itinere. (anada i tornada al lloc de l’activitat)
Quanties Cobertures
Assistència Sanitària
Il·limitada en centres recomanats. Fins a 600€ en els de lliure elecció
Mort
7.500€
Invalidesa Permanent
15.000€
Rescat i salvament
1.500€
Franquícia
Sense franquícia
De 75 a 85 anys
Concepte
Quantitat
Assistència Sanitària
Il·limitada en centres recomanats. Fins a 600€ en els de lliure elecció
Mort
3.005,06€
Invalidesa Permanent
6.010,12€

SOM FUNDESPLAI

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d’educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

CONTACTA

Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat
(+34) 93 474 74 50
infosuport@fundesplai.org
Mapa i contacte

TEIXINT XARXA

A Fundesplai formem part del teixit associatiu del Tercer Sector. Un fet que sens dubte, ens ajuda a posar fil a l’agulla en el treball diari dels nostres valors que són: Utopia, Solidaritat, Iniciativa, Felicitat, Independència, Transperència, Pluralisme, Sostenibilitat i Coherència.
Coneix la nostra participació en Xarxes del Tercer Sector