Llista d’activitats No cobertes
L’assegurança de lleure està adreçada a totes les entitats de lleure educatiu, sociocultural que treballen tant amb infants, com joves i adults. Queda exclosa l’activitat d’organització de tornejos o campus de futbol.
Queden excloses les activitats d’alt risc, com per exemple:
Activitats no cobertes
Activitats no cobertes
Immersió submarina
Vol a vela i vol a motor
Descens en barrancs i engorjats
Parapent
Escalada
Ala delta
Espeleologia
Baló aerostàtic
Espeleobusseig
Paracaigudisme
Alpinisme
Paramotor
Equitació
Ultralleuger
* Contacta directament amb el nostre equip, si tens qualsevol dubte o consulta que vulguis realitzar sobre una activitat en concret que no aparegui en aquesta llista.
Les activitats federades queden també excloses, ja que la llicència federativa cobreix l’accident esportiu i la responsabilitat civil individual, en la majoria de casos.
La pòlissa té les exclusions habituals, com ara: activitats en zones en conflicte, terratrèmols o altres catàstrofes mediambientals, malalties, embriaguesa, suïcidi o temptativa, baralles, apostes, exposició voluntària a perills inútils i ús d’aeronaus. Per a més informació pots consultar les condicions completes del contracte abans de l’adhesió a l’assegurança
Garanties de Responsabilitat Civil i capitals fixats de l’Assegurança de Lleure
La pòlissa garanteix la responsabilitat civil atribuïble al professorat, monitoratge, persones treballadores, participants, i altres persones al servei de l’entitat, com a conseqüència de danys corporals i materials causats a tercers per ells mateixos o per les persones de les quals hagin de respondre.
Aquesta assegurança respon a la responsabilitat civil en cas de danys corporals dels quals puguin ser víctimes els propis participants en la utilització dels locals, les instal·lacions i durant les activitats organitzades o controlades per l’entitat. Sense cap franquícia.
Queda coberta la prestació de fiances civils, així com la defensa i prestació de fiances per cobrir la responsabilitat criminal. L’àmbit de la cobertura és tot el món, excepte els EEUU i el Canadà.
Límit per sinistre
3.000.000€
Addicional anual
3.000.000€
Límit per víctima
450.000€
Reclamació dels propis treballadors a l’entitat (Patronal)
300.000€
Reclamació per subministrament d’aliments
Inclòs
Franquícia
Sense franquícia
La pòlissa té les exclusions habituals. Les més importants són els danys ocasionats en estat etílic, per vehicles a motor o per obligacions contractuals, i els danys produïts en el medi ambient.
Garanties cobertes per l’Assegurança de Lleure
Tant les persones usuàries com les responsables de l’activitat que hagin estat registrades prèviament per l’entitat (monitoratge, mestres, talleristes, o d’altres persones que estiguin en l’activitat), estaran coberts en cas de patir un dany físic a causa d’un d’accident produït durant la realització de les activitats i esdeveniments organitzats per l’entitat, incloent el risc in itinere, és a dir, anada i tornada al lloc de l’activitat.
Quanties cobertures:
Assistència sanitària
Il·limitada en centres recomanats. Fins a 600 € en els de lliure elecció.
Defunció
7.500€
Invalidesa permanent
15.000€
Rescat i salvament
1.500€
Franquícia
Sense franquícia

De 75 a 85 anys

Assistència sanitària
Il·limitada en centres recomanats. Fins a 600 € en els de lliure elecció.
Defunció
3.005,06€
Invalidesa permanent
6.010,12€

SOM FUNDESPLAI

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d’educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

CONTACTA

Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat
(+34) 93 474 74 50
infosuport@fundesplai.org
Mapa i contacte

TEIXINT XARXA

A Fundesplai formem part del teixit associatiu del Tercer Sector. Un fet que sens dubte, ens ajuda a posar fil a l’agulla en el treball diari dels nostres valors que són: Utopia, Solidaritat, Iniciativa, Felicitat, Independència, Transperència, Pluralisme, Sostenibilitat i Coherència.
Coneix la nostra participació en Xarxes del Tercer Sector