Què fer en cas d’accident?
Què cal fer en cas d’accident d’una persona assegurada?

• Prestar immediata assistència sanitària als accidentats, sota les normes de primers auxilis.

• Portar a la persona accidentada al centre d’assistència escollit. (prioritzant, si és possible, els centres recomanats o la sanitat publica)

• Presentar el full de declaració d’accidents, prèviament complimentat, juntament amb el certificat d’assegurança.

• Una vegada l’accidentat ha rebut l’assistència medica necessària haureu de trametre el full de declaració d’accidents juntament amb l’informe mèdic a Ferrer&Ojeda: siniestros@ferrerojeda.com

• En cas que hagueu acudit algun centre privat no recomanat i/o s’hagi generat alguna despesa fruit del salvament o curació de l’accidentat, reenvieu la factura un cop us sigui facilitada i gestionarem el recobrament segons els límits de la pòlissa.

Què cal fer en cas de danys o lesions a una tercera persona?

• Quan s’ocasionen danys a terceres persones o a propietats que no pertanyen a l’entitat, cal posar-se en contacte amb l’asseguradora per comunicar l’incident el més aviat possible.

• En el moment del sinistre, heu de prendre nota de: Nom complert, adreça, telèfon i NIF del perjudicat/da.

• L’assegurança posa a la teva disposició un full de comunicació de sinistre que hauràs de complimentar explicant les circumstancies de l’accident i enviar-lo a Ferrer&Ojeda: siniestros@ferrerojeda.com

• En cas de danys materials, es convenient que prengueu fotografies dels danys per poder tramitar la incidència detalladament.

• Heu de demanar sempre una factura i/o rebut de la reparació o substitució de l’objecte sinistrat.

Preguntes freqüents a l’hora d’emplenar el full de declaració d’accident
1. Quan s’ha d’omplir el full de comunicació de sinistre?
Sempre que en la realització de les activitats que són pròpies de la vostra entitat es produeixi un accident d’una de les persones assegurades per la pòlissa, o bé, una reclamació per danys o lesions a una tercera persona.
2. És necessari omplir totes les dades requerides del full de declaració de sinistre?
Sempre que sigui possible, sí. Es recomana recollir les dades en el moment en què els fets són recents. Disposar de la màxima informació facilitarà la tramitació del sinistre.
3. Cal demanar sempre l’informe mèdic de l’accident?
Sí. Sempre que es produeixin danys a persones, demaneu i adjunteu l’informe mèdic de l’accident. Aquesta documentació es important per si en un futur es deriven reclamacions.
4. Què passa si es genera alguna despesa?
Com a norma general demaneu sempre factura de tot allò que pagueu com per exemple: ambulància, medicaments, consulta, taxi o altres mitjans de transport que s’hagin necessitat en el moment de l’accident i tramitarem el reemborsament segons els límits de la pòlissa.
5. Quan he de fer entrega de la comunicació de sinistre i a qui?
El més aviat possible i en un màxim de 48 hores després del sinistre. Heu de fer arribar el full de declaració d’accident/comunicació de sinistre al màxim responsable de la vostra entitat o en el seu defecte a la persona que aquest hagi assignat com a responsable.
6. Dubtes?
Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb Suport Tercer Sector o Ferrer&Ojeda.
Contactes

La nostra interlocutora per la tramitació dels expedients de la corredoria d’assegurances Ferrer & Ojeda es la Gemma Solà: gsola@ferrerojeda.com

Per a qualsevol aclariment, dubte o consulta relacionada amb les vostres assegurances podeu contactar a la Montse Agudo: magudo@fundesplai.org

El nostre interlocutor per la emissió i consulta de les pòlisses de la corredoria d’assegurances Ferrer & Ojeda es en Pere Gregorio: pgregorio@ferrerojeda.com

SOM FUNDESPLAI

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d’educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

CONTACTA

Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat
(+34) 93 474 74 50
infosuport@fundesplai.org
Mapa i contacte

TEIXINT XARXA

A Fundesplai formem part del teixit associatiu del Tercer Sector. Un fet que sens dubte, ens ajuda a posar fil a l’agulla en el treball diari dels nostres valors que són: Utopia, Solidaritat, Iniciativa, Felicitat, Independència, Transperència, Pluralisme, Sostenibilitat i Coherència.
Coneix la nostra participació en Xarxes del Tercer Sector