Subsidi

El nostre equip d’especialistes dissenya productes asseguradors pensats especialment per garantir una indemnització determinada quan, per malaltia o accident, l’assegurat pateix una pèrdua o una disminució d’ingressos durant el temps de convalescència.

En qualsevol cas, l’assegurança implica la percepció de quantitats en metàl·lic, a tall de compensació econòmica, que es podran utilitzar lliurement. Per contra, no entra en les prestacions de la pòlissa el servei assistencial mèdic que necessiti l’assegurat.

La garantia d’aquesta pòlissa es pot percebre com a subsidi diari o com a indemnització per haver-se produït un risc assegurat.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Llar | Edificis | Comerços | Vehicles | Subsidi | Art i objectes de valor | Defensa jurídica familiar | Embarcacions recreatives | Retirada de carnet