Sistemes de retribució flexible

Els sistemes de retribució flexible permeten maximitzar les quantitats salarials que han de rebre els treballadors i, alhora, gaudir dels avantatges de la contractació col·lectiva de productes i serveis.

 

Actualment les assegurances d’assistència sanitària són un dels productes més contractats a través de serveis de retribució flexible. Perquè això sigui possible, cal la tasca d’un mediador per reduir les barreres de contractació principals que perceben els treballadors i les empreses.

 

Per a això és necessari el següent:

> Coneixement profund de la retribució flexible: és imprescindible conèixer els mecanismes, la legislació i la problemàtica comercial d’aquesta forma de comercialitzar productes.

> Coneixement profund del mercat assegurador: també és imprescindible conèixer els productes, els proveïdors, les problemàtiques i els clients de productes tan complexos com els asseguradors.

> Força de negociació en productes asseguradors: cal tenir la capacitat de negociar productes a mida per a cada segment de client, tant en competitivitat de primes, com en acceptació de risc i facilitat de tràmit.

> Capacitat de gestió i de venda: cal tenir la capacitat de donar resposta a les incidències i gestions que generi la comercialització, així com tenir el suport informàtic adequat per facilitar la distribució i ajudar a llançar el producte in situ a les empreses client.

 

Les tres grans potes que vertebren un bon sistema de retribució flexible són: una contractació correcta, un manteniment afinat i unes bones alternatives de sortida en el cas de les persones que són baixa a l’empresa:

 

Planning de contractació:

> Aconseguir productes competitius:

Tenir productes preparats per a la petita i mitjana empresa amb bones condicions per poder oferir qualitat i preu a empreses que no tenen el volum suficient.

Tenir experiència i capacitat de negociació amb asseguradores per aconseguir els millors col·lectius per a empreses que “mereixen” productes a mida.

 

> Assessorament a l’assegurat:

Informar l’assegurat per vèncer totes les pors i els dubtes que pugui tenir.

Tenir a disposició tota la documentació informativa actualitzada.

 

> Facilitats en la contractació:

Aconseguir eliminar al màxim la incidència existent en el moment de la contractació o la migració d’altres productes de salut.

Integració a l’aplicatiu informàtic utilitzat per l’empresa.

 

Manteniment:

> Lluitar les renovacions anuals: les companyies varien les seves taxes cada any. De vegades, de manera abusiva. Per tant, s’ha de tenir capacitat de negociació.

> Assessorament en caso d’incidència: les pòlisses de salut donen un cert nivell d’incidències. S’ha d’estar capacitat per gestionar-les i atendre-les.

> Altes i baixes: es necessita una gestió administrativa constant.

 

Sortida:

> Producte: tenir ben preparats els productes paral·lels per a familiars no inclosos o per a treballadors que deixen l’empresa.

> Assessorament: Totes les característiques relacionades amb la contractació i amb la sortida es repeteixen.

 

A part de tot això, sempre hem d’estar atents a l’evolució del mercat assegurador, els canvis de normativa que ens afecten i les noves eines tecnològiques que poden útils.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Assegurances col·lectives | Sistemes de retribució flexible | Cobertures de vida d’home clau