Salut

Contractar una assegurança de salut a través de l’empresa té molts avantatges, com ara:

 

> Avantatge econòmic: en l’assegurança d’empresa, com que es tracta d’una assegurança col·lectiva, s’obtenen millors preus que contractant l’assegurança de manera particular.

> Avantatge fiscal per a l’empresa: les primes que paga l’empresa es dedueixen de l’impost de societats.

> Avantatge fiscal per al treballador: l’import de l’assegurança mèdica fins a 500 € per persona i any no es considera retribució en espècie (no s’ha de cotitzar per aquest import).

 

Aquesta assegurança es pot adreçar a diversos col·lectius dins l’empresa:

> Als socis i als seus familiars: sovint cada soci té contractada una assegurança de salut particular on hi ha assegurats tots els membres de la seva família, de manera que, si ajuntem un mínim de 2 socis amb les seves famílies, ja disposem d’una assegurança col·lectiva amb els avantatges esmentats abans.

> Als treballadors: cada vegada hi ha més empreses que, en la revisió salarial anual, inclouen remuneracions diferents al sou. L’assegurança de salut és un dels productes més valorats pel personal de les empreses, ja que es tracta d’una assegurança que s’utilitza sovint i que ofereix alts nivells de qualitat tant per al treballador com per a la seva família.

 

 Característiques d’assegurances col·lectives de salut:

> Flexibilitat: l’assegurança pot ser per a tots els treballadors o per a una part.

> Prima reduïda: cost més econòmic i supressió de carències.

> Assistència integral: inclou les mateixes cobertures que una assegurança de salut.

> Força de negociació: dóna la possibilitat de contractar cobertures impossibles en el cas individual.

 

Avantatges per a l’empresa contractant:

> Fidelització:  dóna valor afegit a l’empresa davant els seus treballadors.

> Motivació: es consideren com una atenció de l’empresa envers els seus treballadors, cosa que es tradueix en un increment de la lleialtat i la productivitat.

> Estalvi en costos: disminueix l’absentisme laboral, ja que s’eviten esperes per a consultes i proves i, a més, permet realitzar-les fora de l’horari laboral.

> Avantatges fiscals: la contractació d’aquests col·lectius repercuteix de manera positiva en la fiscalitat de l’empresa.

 

Avantatges per al treballador assegurat:

> Assistència integral: des de l’assistència primària fins als mitjans de diagnòstic d’alta tecnologia, amb la mateixa comoditat i servei que una assegurança privada.

> Estalvi en costos: possibilitat d’incloure la família en el col·lectiu pel mateix preu.

> Beneficis fiscals:  no constitueixen una retribució en espècie ni es consideren rendiments de treball, de manera que no tributen fiscalment fins als límits establerts per la llei.

 

Tornar

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Assegurances col·lectives | Sistemes de retribució flexible | Cobertures de vida d’home clau