RC mediambiental

L’increment de la sensibilitat mediambiental a Europa no és un simple tema de conversa efímer, sinó que es tradueix en una legislació cada vegada més exigent amb les activitats potencialment contaminants i cada vegada més dura amb les empreses que han contaminat, ja sigui accidentalment o de manera gradual, tant si són culpables com si no. La llei estableix que els responsables no només han d’indemnitzar per danys a tercers sinó que, a més, han de deixar el medi exactament igual com estava abans de l’acció contaminant.  Els costos que se’n derivin poden ser molt alts.

 

La responsabilitat mediambiental és cosa de tots, però hi ha empreses més afectades que altres. Ens referim a empreses:

> De fabricació industrial

> D’emmagatzematge o de tractament de mercaderies sensibles

> De transport

> Multinacionals o amb facturacions molt elevades

 

Cobertures de la garantia mediambiental:

> Cobertura de contaminació accidental i gradual: per evitar la dificultat que suposa determinar la naturalesa de l’acció contaminant, moltes d’aquestes cobertures cobreixen totes dues situacions.

> Despeses de restauració: es cobreixen les despeses de restauració a la situació anterior de l’ecosistema afectat.

> Despeses de neteja: es cobreixen les despeses de neteja de la fàbrica o de les instal·lacions, que hagin estat causades per l’esdeveniment contaminant.

> Indemnització a tercers: danys personals i materials a terceres persones perjudicades.

> Contaminació històrica: es pot donar el cas que es descobreixi un terreny contaminat per accions anteriors que desconeixíem i que també n’haguem de respondre. Aquesta cobertura ho resol.

> Assessorament tècnic del sinistre: quan es produeix un esdeveniment contaminant accidental és d’una importància vital que hi hagi una actuació ràpida. Les asseguradores posen personal tècnic especialitzat a disposició dels seus clients per gestionar la crisi des del primer minut.

> Despeses de defensa: l’empresa sospitosa de ser la causant del dany mediambiental és culpable fins que no pugui provar la seva innocència. Aquestes pòlisses solen incorporar les despeses de defensa entre les seves cobertures.

> Despeses de defensa personals: una reclamació mediambiental pot derivar en una reclamació personal envers un treballador o directiu. Aquestes pòlisses poden cobrir les despeses de defensa de les persones.

 

La complexitat d’aquesta cobertura, els costos que suposa, la importància d’un bon pla de prevenció i el compliment de la legislació, aconsellen l’assessorament especialitzat que l’equip de Ferrer&Ojeda ofereix a tots els clients per determinar les millors solucions asseguradores i els processos per tenir la màxima tranquil·litat envers els riscos mediambientals.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


RC empresarial | RC del producte | RC de l’activitat | RC directius i administradors | RC mediambiental | Defensa jurídica empresarial | Decennal de danys