Edificis

Tenir un habitatge en una comunitat de propietaris pot comportar la contractació d’una assegurança comunitària per cobrir els riscos que puguin afectar tot l’edifici. Aquesta modalitat ofereix una cobertura combinada de riscos diferents, tant en danys a la propietat com pel que fa a la responsabilitat civil que la comunitat pugui tenir davant tercers per danys que se li imputin.

 

Hem de recordar que, per complementar la cobertura que necessita la nostra llar, l’assegurança comunitària cobreix la globalitat de l’edifici com a “continent”. No obstant això, els béns dels continguts no comunitaris, així com les millores de l’edifici incorporades privativament pels propietaris a les seves llars, s’han d’assegurar amb les pòlisses de “combinat llar” que cada propietari decideixi contractar. Així mateix, la responsabilitat civil privativa i familiar s’exclou de les prestacions de la pòlissa  comunitària.

Els riscos, com a causa de danys, són similars als d’un habitatge amb “Combinat llar”: incendi, explosió, robatori, vidres, aigua, climatològics, etc. 

Creiem que és vital definir correctament els capitals i també recomanem pactar la modalitat de valor a nou, perquè una comunitat de propietaris pot tenir característiques que la converteixin en un lloc potencialment ple de riscos. Per això és imprescindible que, en una primera fase, un professional intervingui en la prevenció i posteriorment en la cobertura. A Ferrer&Ojeda posem a la vostra disposició el millor grup de professionals que us acompanyaran durant tot el procés. 

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Llar | Edificis | Comerços | Vehicles | Subsidi | Art i objectes de valor | Defensa jurídica familiar | Embarcacions recreatives | Retirada de carnet