Comerços

En aquesta modalitat d’assegurança s’identifiquen els riscos propis de qualsevol activitat econòmica que no signifiqui una transformació industrial de mercaderies o el seu emmagatzematge.

 

En conseqüència, qualsevol activitat comercial, fins i tot d’oficines, encaixarà en aquest tipus de pòlisses.

Aquesta cobertura és un combinat de prestacions per causes de risc diverses, entre danys propis i danys a tercers,  i són prestacions que es diferencien entre indemnització per danys i compensació per despeses.

Com a causes de dany propi, entre d’altres, situem els riscos d’incendi, explosió, robatori, vidres, aigua, llamps, climatològics, etc.

Com a danys a tercers es contemplen els perjudicis causats a tercers per l’explotació de l’activitat, inclosa opcionalment la responsabilitat que es pugui derivar de danys a treballadors. Cal indicar que, depenent de l’activitat, la cobertura de la responsabilitat civil pot merèixer un tractament especial complementari. És el cas, per exemple, de gabinets mèdics, enginyeria, arquitectura, tallers mecànics, informàtics, sales de festa, etc.

Com a despeses, i a tall d’exemple, hi ha bombers, desnonament, desenrunament de restes, localització de fuites, etc.

A Ferrer&Ojeda som al vostre costat durant tot el procés, ja que considerem que és molt important definir els capitals correctament. També recomanem pactar la modalitat de valor a nou.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Llar | Edificis | Comerços | Vehicles | Subsidi | Art i objectes de valor | Defensa jurídica familiar | Embarcacions recreatives | Retirada de carnet