Cobertures de vida d’home clau

El valor d’una empresa s’identifica amb la seva capacitat de generar ingressos futurs.

 

Cada dia es veu amb més claredat que, en un entorn amb molta competència, l’avantatge competitiu de les empreses, més enllà dels mitjans materials, rau en l’existència de persones amb visió estratègica i amb capacitat d’implementació en la seva direcció.

Per tant, la mort/invalidesa de persones amb aquestes competències pot ocasionar perjudicis molt seriosos a l’empresa. En el futur, aquesta tendència tendirà a créixer.

 

Quins en poden ser els perjudicis?

> Pèrdua d’experiència en la direcció de l’empresa.

> Pèrdua de confiança dels mercats.

> Despeses de recerca i entrenament del substitut, així com el risc de selecció.

> Possible dissolució de la societat per l’entrada d’accionistes nous.

 

En aquesta assegurança, tant el prenedor (contractant) com el beneficiari (qui rep la indemnització) és l’empresa.

Això permet a l’empresa garantir les eines per superar una pèrdua important en els càrrecs directius. La importància d’aquesta cobertura és tan gran que és indispensable analitzar profundament i amb un expert quina és la repercussió monetària de la pèrdua i assegurar-la correctament.

 

SISTEMES DE RETRIBUCIÓ FLEXIBLE


Assegurances col·lectives | Sistemes de retribució flexible | Cobertures de vida d’home clau