Assegurances col·lectives

Gestionem col·lectius empresarials de tot tipus. Treballem conjuntament amb recursos humans i els departaments d’administració per optimitzar costos i maximitzar cobertures. 

 

Per assolir-ho, basem la nostra operativa en tres punts clau:

 

Anàlisi i diagnòstic de la situació actual:

Recopilació i auditoria dels contractes actuals.

Anàlisi de cobertures, límits i costos.

Anàlisi i programa de solució dels sinistres en curs.

Anàlisi dels procediments operatius de les diverses cobertures.

Anàlisi dels sistemes de comunicació actuals.

Elaboració d’informes SWOT de la situació actual.

 

Pla d’implementació dels nous contractes:

Revisió dels contractes.

Gestió administrativa dels contractes.

Implementació dels procediments de servei i comunicació.

Sistematització en la gestió de sinistres.

 

El gestor del projecte de Ferrer&Ojeda dissenyarà i executarà un pla d’actuació per negociar les condicions de renovació directament amb els proveïdors actuals i sortirà al mercat a la recerca d’unes condicions econòmiques millors en cobertures i operatives.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ 


Assegurances col·lectives | Sistemes de retribució flexible | Cobertures de vida d’home clau