Art i objectes de valor

A Ferrer&Ojeda som conscients que sovint els diners no poden reemplaçar el valor sentimental d’alguns objectes o col·leccions. Així i tot, ens comprometem a buscar la fórmula econòmica de poder recompensar aquestes pèrdues en la mesura del possible i a participar activament en la prevenció.

 

Som especialistes a valorar, protegir i assegurar col·leccions d’art o d’altre tipus, com ara les de cotxes clàssics, llibres antics, joies, segells, vins, armes, etc.

Per assegurar art i col·leccions es requereixen experts que facin correcta una valoració, prevenció, anàlisi dels condicionats i cobertures que ofereixen les asseguradores, sobretot en el moment en què un contratemps posa a prova tota la feina feta. Per tenir sempre la màxima informació i la garantia que la indemnització és justa i és la contractada, a Ferrer&Ojeda us garantim transparència i màxima professionalitat i discreció.

Establim valors acordats dels objectes assegurats.

Garantim els moviments, els transports i la participació en exposicions.

Establim marcs per no haver d’anar informant permanentment de les noves adquisicions.

En cas de danys parcials, es pot decidir si es percep indemnització per pèrdua de valor, cost de reparació o indemnització pel valor total.

Gaudiu de les vostres col·leccions o objectes de valor especial. Nosaltres ens encarreguem d’assegurar-los.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Llar | Edificis | Comerços | Vehicles | Subsidi | Art i objectes de valor | Defensa jurídica familiar | Embarcacions recreatives | Retirada de carnet