Accidents

Les empreses poden decidir establir cobertures de vida col·lectives per als seus treballadors, ja sigui perquè s’estableixen en els convenis inscrits, o bé per la voluntat d’oferir als seus equips una garantia d’estabilitat familiar i consolidar la seva fidelitat a l’empresa.

 

A Ferrer&Ojeda coneixem molt bé les característiques diverses d’aquests col·lectius i els reptes principals que cal afrontar per gestionar-los:

> Trobar les cobertures adequades i facilitar l’entrada al col·lectiu amb el mínim de traves burocràtiques.

> Negociar, any rere any, les condicions econòmiques dels col·lectius amb les asseguradores.

> Administrar les altes, les baixes i/o les regularitzacions periòdiques.

> En cas que es canviï d’asseguradora, gestionar tota la incidència i la complexitat que ocasiona el canvi.

> Informació, suport i garantia de resposta en cas de sinistre. Aquest tipus de sinistres són especialment delicats.

 

Així mateix, fem una anàlisi de mercat prèvia per tal d’obtenir primes per assegurat especialment ajustades i amb els condicionats més amplis que garanteixin les prestacions màximes en aquest tipus de productes.

Ens convertim en el vostre col·laborador principal perquè l’assegurança col·lectiva sigui realment un benefici per a tots, es minimitzin els vostres costos econòmics i operatius, i els vostres treballadors, equips professionals o socis percebin la recompensa i el valor que l’empresa inverteix en ells. 

 

Tornar

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Assegurances col·lectives | Sistemes de retribució flexible | Cobertures de vida d’home clau